Tuesday, 3 May 2011

bYe..bYe..mY FriEndz


ǝɥǝɥ˙˙uɐuıɐɯɹǝd˙˙ɥɐlɯnlʞɐɯ˙˙˙nɥnɥnɥ˙˙uɐʞ ıu ǝɾ odʎʇ ɯɐɔɐɯ˙˙ɐɥɐɥɐɥ˙˙uɐʞnʇuǝʇ ƃuɐɹoʞ¿¿¿˙˙ǝʎuɥɐıpɐɥ˙˙˙ɐɥɐɥɐɥ˙˙ƃuɐuǝɯ ɐıp nlnp sıƃuɐu ǝdɐs˙˙nɥnɥnɥ˙˙ɐʇɐɯ ɹıɐ uɐʞɹɐnlǝƃuǝɯ uɐuıɐɯɹǝd ɯɯɹǝ˙˙ɥǝɥǝɥ˙˙uıɐɯ-uıɐɯ ɐnʇǝʞ ɥɐlɐ˙˙ɐıʇǝs ʇnʞıƃuǝd ıpɐɾ ƃuɐɹoʞ˙˙ɐɥɐɥɐɥ˙˙ɐnʇǝʞ ıpɐɾ oɯoɯ˙˙ǝɥǝɥǝɥ¿¿¿˙˙ʞɐʇ ʞɐu uɐuıɐɯɹǝd ʇɐnq ǝʇıʞ ɯoɾ˙˙ɯɯɹnɹɥ˙˙˙ǝʎuɥıpǝs ɐlɐ
˙˙qos˙˙qos˙˙qosSob..sob..sob..
Ala sedihnye...hurmm..jom kite buat permainan nak tak..???hehehe..momo jadi ketua..hahaha..korang jadi pengikut setia..alah ketua main-main..heheh..ermm permainan mengeluarkan air mata..huhuhu..sape nangis dulu dia menang..hahaha...hadiahnye..???korang tentukan..hahaha..macam typo je ni kan..huhuhu...maklumlah..permainan..hehe


kalau ada sumur diladang,
bolehlah kita menumpang mandi,
kalau ada umur yang panjang,
bolehlah kita berjumpa lagi.p/s:bye2 my friends...